Skip to main content

Dužina: 30 km | Ukupan uspon: 30 m | Datum: 26.11.2023. | Podloga: Asfalt, makadam | Ruta na: Komoot | Preuzmi: GPX

Ova ruta proteže se sjeverno o rijeke Save i započinje pored željezničke stanice Zaprešić – Savska (pa na početak rute možemo doći vlakom).

Cijelim ovim područjem tekla je Sava brojnim rukavcima koje je danas teško prepoznati jer je Sava, intervencijom ljudi, ulovljena u današnjih tok. Lik i dijelo Save može se prepoznati i brojnim „šljunčarama“ gdje se vadi šljunak i ponekad kad se Sava izlije u obližnja polja.

Jedan rukavac stare Save može se jasno vidjeti i danas južno od naselja Zdenci (cca 8,5 km rute, jugozapadno od ceste).

Pri ušću Sutle u Savu nalazi se odmorište gdje s možemo odmoriti uz rijeku Savu. Na ovom mjestu davno prije bila je skela koja je spajala Ključ Brdovečki i Jesenice u Sloveniji.

Od Ključa, pa sve iza Brdovca vozimo se po uređenoj biciklističkoj stazi u željezničku prugu. S biciklističke staze pruža se lijep pogled na Vranyczany dvorac u Laduču, a pored staze nalazi se antičko nalazište rimske vile.

Ruta se proteže dobrim dijelom po makadamskim i poljskim putevima i zato preporučamo vožnju na gravel ili mtb biciklu s gumama min. širine 35 mm. Povremeno susrećemo i travnatu podlogu. Kada se vozimo izvan makadama/poljskih puteva, onda smo na cestama s malo prometa i biciklističkoj stazi.

Ukoliko želiš nešto dužu vožnju spoji ovu rutu s rutom nasipima rijeke Savi i ornitološki rezervat Sava – Strmec i nagradi se vožnjom skelom preko Save.

Kako do početka rute
Ruta započinje i završava pored željezničke stanice Zaprešić – Savska, pa se do početka rute lako dolazi vlakom.Ruta započinje i završava pored željezničke stanice Zaprešić – Savska, pa se do početka rute lako dolazi vlakom.